سروده های من

مجموعه اشعار صلاح الدین احمد لواسانی

تک بیت های عاشقانه - شماره 76

هندی
سروده های من مجموعه اشعار صلاح الدین احمد لواسانی

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

تک بیت های عاشقانه - شماره 76

 

 

هستی ام در دست افسونگر توست       زندگی بادا دمادم این چنین


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : پنج شنبه 21 فروردين 1399 | 12:50 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 75

 

 

نشسته ام پشت میز ، ترانه می‌نویسم       برای اون که چشماش، سبد سبد ترانه است.
 
 

موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : پنج شنبه 21 فروردين 1399 | 12:37 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 74

 

 

درد عشقت می کند دیوانه ام       آه باران این جنون از من بشوی

 

 


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : پنج شنبه 21 فروردين 1399 | 12:26 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 66

 
 
 
 

باز این چه شیطنتی ماهرانه است        ک امشب مرا به بستر خود می کنی طلب ؟

 


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 10:55 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 73

 
 
 

مهر و محبت تویی ، جان مرا صفا دهد        عشق تو نازنین صنم ،زنده کند کویر را

 


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 12:6 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره - 72

 
 
 
 

دیر گاهی ست ، ننوشیدم از آن ، قند لبت       طالبم چند دوجین ، بوسه گرم و نمکین

 


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 12:3 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 71

 
 
 
 

حس باران و، من و، دلدادگی      عطر خوب عاشقی ، جاوید باد


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 12:1 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 70

 
 
 

نازنین سیمین بر ، مه پیکرم        بوسه ای شیرین مرا ، انفاق کن


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 11:59 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 69

 

 

ای ساقی سیمین ساق ، ای دلبر و جانانه       از برق نگاه تو ، من مستم و دیوانه

 

 


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 11:57 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 68

 
 
 

مطرب بزن بربط ، ساقی شرابم ده        از برق چشمانش ، دیوانه ام امشب


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 11:44 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 67

 
 
 
 

عقل من ، در حیرت از سیمای بی همتای اوست       چشم را باید به دیدار رخ جانانه شست

 


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 11:41 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 65

 
 
 

آید به طرب از رخ زیبای ، تو ای گل       سرو و چمن و شاپرک عاشق وشیدا


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 10:48 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 64

 
 
 

دست در زلفت ، لبانم روی لب        ای نگار مست سیمین ساق من

 


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 10:45 | نویسنده : هندی |

تکبیت های عاشقانه - شماره 63

 
 
 
آغوش گرم تو ، به کجا می برد مرا       لب های سرخ تو ، و تمنای یک نگاه

موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 10:44 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 62

 
 
 

سر مست و خرامان سوي ميخانه روانم       تا باده از آن خمره صد ساله بنوشم


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 10:41 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 61

 
 
 

وقت بهار ، که چمن غرق سوسن است       بلبل به باغ ، سر دهد آواز سر خوشی


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 10:39 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 60

 
 
 

چهرۀ دلربای تو طعنه به ماه میزند        وای که آرزوی من ، دیدن روی ماه تو


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 3:2 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 59

 
 
 

آرامش من دو چشم زیبای تو است        این عشق ببین چه می کند ، با آدم

 


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 3:0 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 58

 
 
 

زندگی با تو برایم قصه ای سردرگم است       کی مرا با آن نگاهت ،عاشق خود کرده ای؟


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 1:59 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 57

 
 

دوست دارم آن نگاه مست را        چشم تو افسونگری بی ادعاست

 


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 1:57 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 56

 
 
 
مدهوش دلی دارم . دیوانه ، دیوانه       گاهی بطرب خیزد ، گه روی به خمخانه

موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 1:54 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 55

 
 
 

داغ لبان سرخ تو، روی لبان من نشست       آه بیا ، بیا ببین، شهره شدم به داغ تو


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 1:52 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 54

 
 
 
 

نمیدونم چه کنم با تب داغ بدنت        بخورم یا بِمِکَم ،غنچه زیبای لَبِت


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 1:51 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 53

 
 
 

آه نکش ، نگار من ، درد توچاره می کنم       غصه نخور که بعداز این ، شعرو ترانه ام تویی


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 1:46 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 52

 
 
 

لب لعل ات شکر وسینه نرمت نمکین      چه کنم این دل من عاشق قند و نمک است

 


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 1:44 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 51

 
 
 

گُر گرفتم زتنت ، آه کشیدم آنی       هاتفم داد ندا، لب بگذارم به لبت


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 1:42 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 50

 
 
 
لب لرزان منو ، بوسه شهوانی تو       تا ابد قصه هر کوچه و برزن شده است

موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 1:40 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 49

 
 
 

دلم را می سپارم ، تا بگیرم       دلی مانند دریا بی کرانه


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 1:38 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 48

 
 
 

در آسمان قلبم . امشب چه میدرخشد      صدها هزار سوسو ، تنها یکی ستاره


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 1:35 | نویسنده : هندی |

تک بیت های عاشقانه - شماره 47

 
 
 

میل آغوش تو دارم ، دلبر سیمین بدن       تا بگیرم کام خود ، از قامت رعنای تو


موضوعات مرتبط: تک بیتی ها

تاريخ : یک شنبه 10 فروردين 1399 | 1:33 | نویسنده : هندی |
تک بیت های عاشقانه - شماره 76
تک بیت های عاشقانه - شماره 75
تک بیت های عاشقانه - شماره 74
تک بیت های عاشقانه - شماره 66
جان بسر
بداهه فرمودند ، عرض کردم - 7
بداهه استاد نفرمودند ، بنده عرض کردم - بچه محل
بداهه فرمودند ، عرض کردم - 6
بداهه فرمودند ، عرض کردم - 5
بداهه فرمودند ، عرض کردم - 4
بداهه فرمودند ، عرض کردم - 3
بداهه فرمودند ، عرض کردم - 2
بداهه فرمودند ، عرض کردم -1
بداهه استاد نفرمودند ، بنده عرض کردم - ما چه لایق
بداهه استاد نفرمودند ، بنده عرض کردم - شاخ سبیل همایونی
حس خوبی است حس تهرانی
باید ببینم تا به کی
تک بیت های عاشقانه - شماره 73
تک بیت های عاشقانه - شماره - 72
تک بیت های عاشقانه - شماره 71
تک بیت های عاشقانه - شماره 70
تک بیت های عاشقانه - شماره 69
تک بیت های عاشقانه - شماره 68
تک بیت های عاشقانه - شماره 67
تک بیت های عاشقانه - شماره 65
تک بیت های عاشقانه - شماره 64
تکبیت های عاشقانه - شماره 63
تک بیت های عاشقانه - شماره 62
تک بیت های عاشقانه - شماره 61
تک بیت های عاشقانه - شماره 60
تک بیت های عاشقانه - شماره 59
تک بیت های عاشقانه - شماره 58
تک بیت های عاشقانه - شماره 57
تک بیت های عاشقانه - شماره 56
تک بیت های عاشقانه - شماره 55
تک بیت های عاشقانه - شماره 54
تک بیت های عاشقانه - شماره 53
تک بیت های عاشقانه - شماره 52
تک بیت های عاشقانه - شماره 51
تک بیت های عاشقانه - شماره 50
تک بیت های عاشقانه - شماره 49
تک بیت های عاشقانه - شماره 48
تک بیت های عاشقانه - شماره 47
تک بیت های عاشقانه - شماره 46
تک بیت های عاشقانه شماره 45
تک بیت های عاشقانه - شماره 44
تک بیت های عاشقانه -شماره 43
تک بیت های عاشقانه - شماره 42
تک بیت های عاشقانه - شماره 41
تک بیت های عاشقانه - شماره 40
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.